Wie zijn wij

Ons website adres is: https://trustedcontentsolutions.com.
Trusted Content Solutions
KVK 80863434


Laatst bijgewerkt
17.03.2023

Dit Privacybeleid, zoals bijgewerkt of anderszins van tijd tot tijd gewijzigd (het “Privacybeleid” of
“Beleid”), legt de manier uit waarop Trusted Content Solutions, KVK nummer 80863434, Galjoen 02 18
8243NA Lelystad Lelystad Nederland (hierna Trusted Content Solutions of de “Organisatie”)
gebruikersinformatie die is verkregen via haar website https://www.trustedcontentsolutions.com (de
“Website”) verzamelt en gebruikt. De termen “wij”, “ons” en “onze” verwijzen naar de Organisatie.


Door de Website te gebruiken, stemt u (de “Gebruiker”) in met de procedures voor
gegevensverzameling die in dit Privacybeleid uiteen worden gezet.
Uw persoonsgegevens worden verwerkt onder dit Privacybeleid en in overeenstemming met de
toepasselijke wetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming
(2016/679) (“AVG”), de EU-privacyrichtlijn en de toepasselijke nationale wetgeving inzake
gegevensbescherming (“Wet bescherming persoonsgegevens”).


De Organisatie fungeert als de gegevensbeheerder van uw persoonsgegevens.
De Organisatie behoudt zich het recht voor om het Privacybeleid bij gelegenheid te herzien om
wijzigingen in technologische vooruitgang, de wet, in onze wijze van het verzamelen en
gebruiken van persoonsgegevens of in onze webfuncties weer te geven. Indien het Privacybeleid
inhoudelijk wordt gewijzigd, brengen wij u hiervan op de hoogte door middel van een duidelijke
mededeling op de Website.


Wat moet ik doen als ik dit Privacybeleid niet wil accepteren?


Door deze Website te gebruiken, geeft u aan dat u dit Privacybeleid accepteert. Gebruik onze
Website niet, als u niet met dit beleid akkoord gaat. Het voortgezette gebruik van de Website na
doorvoering van enige wijzigingen in dit Privacybeleid, impliceert dat u de wijzigingen
accepteert en daarmee instemt.
Indien u Persoonsgegevens omtrent een derde persoon (bijvoorbeeld uw werknemer, directielid,
collega, contractpartij, et cetera) aan ons bekendmaakt, bent u verplicht deze naar dit
Privacybeleid te verwijzen.

 1. Definities
  In dit Privacybeleid hebben de hierna beschreven begrippen de volgende betekenis:
  “Account”: verwijst naar de persoonlijke informatie, betaalgegevens en inloggegevens, die door
  de gebruikers worden gebruikt om toegang te krijgen tot bepaalde inhoud en/of enig
  communicatiesysteem op de Website;
  “Inhoud”: omvat alle tekst, afbeeldingen, grafische elementen, audio, video, software,
  gegevensverzamelingen en alle andere vormen van informatie die in een computer kunnen
  worden opgeslagen en op deze Website worden weergegeven of er deel van uitmaken;
  “Cookie”: verwijst naar een klein tekstbestand dat door de Organisatie in uw computer of
  apparaat wordt geplaatst wanneer u bepaalde delen van de Website bezoekt. Dit stelt ons in
  staat terugkerende bezoekers te identificeren en hun surfgedrag op de Website te analyseren.
  1
  “Gegevens”: verwijst naar alle informatie die u op de Website verstrekt. Dit omvat, maar is niet
  beperkt tot, accountgegevens en informatie die is ingediend met behulp van één van onze
  Services of systemen;
  “Service”: verwijst naar alle online faciliteiten, functionaliteiten, diensten of informatie die nu of
  in de toekomst via de Website beschikbaar worden gesteld;
  “Systeem”: verwijst naar elke online communicatie-infrastructuur die de Organisatie nu of in de
  toekomst via de Website beschikbaar stelt. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, webgebaseerde
  e-mail, forums, live chatfuncties en e-maillinks;
  “Gebruiker” / “Gebruikers”: verwijst naar elke derde partij die toegang heeft tot de Website en niet
  in dienst is van de Organisatie en vanuit de uitoefening van dit dienstverband handelt; en
  “Website”: omvat de website die u momenteel bezoekt tezamen met alle subdomeinen van deze
  website, tenzij deze door de eigen algemene voorwaarden nadrukkelijk wordt uitgesloten.
 2. Verzamelde gegevens
  De volgende gegevens mogen zonder beperking worden verzameld:
  ● voor- en achternaam
  ● contactinformatie zoals e-mailadressen en telefoonnummers
  ● financiële informatie zoals krediet-/debet kaartnummers
  Bepaalde gegevens worden automatisch door onze servers verzameld:
  ● IP-adres;
  ● webbrowsertype en -versie;
  ● besturingssysteem;
  ● een lijst van URL’s, te beginnen met de URL van de verwijzende webpagina en vervolgens
  uw activiteit op deze website en de site waar u naartoe surft wanneer u deze website
  verlaat;
  ● Cookiegegevens.
  We verzamelen geen ‘bijzondere categorieën persoonsgegevens’ (dit omvat details over
  uw ras of etniciteit, religieuze of filosofische overtuigingen, seksleven, seksuele geaardheid,
  politieke opvattingen, vakbondslidmaatschap, informatie over uw gezondheid en genetische
  en biometrische gegevens).
 3. Ons gebruik van gegevens
  3.1 Alle door u verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisatie bewaard zolang u de
  Services en Systemen gebruikt die op de Website worden aangeboden. Gegevens die u verstrekt
  via één van onze communicatiesystemen kunnen langer bewaard worden, tot maximaal één jaar
  na het verstrekken van de gegevens.
  3.2 Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is.
  Dit geldt ook voor onze gelieerde ondernemingen en/of andere bedrijven binnen onze groep.
  2
  3.3 Alle persoonsgegevens worden veilige opgeslagen in overeenstemming met de beginselen
  van de AVG en de EU-privacyrichtlijn.
  3.4 Sommige of alle van de bovengenoemde gegevens kunnen van tijd tot tijd door ons worden
  verlangd om u de best mogelijke service en ervaring te bieden tijdens het gebruik van onze
  Website. Gegevens kunnen door ons worden gebruikt om de volgende redenen:
  3.4.1 interne administratie;
  3.4.2 verbetering van onze producten en/of services;
  3.4.3 het per e-mail versturen van promotiemateriaal dat voor u van belang kan zijn;
  3.4.4 contact voor marktonderzoeksdoeleinden, via e-mail, telefoon, fax of post. Deze
  gegevens kunnen worden gebruikt om de Website aan te passen of bij te werken.
 4. Websites en services van derden
  Van tijd tot tijd kan de Organisatie voor het afhandelen van zaken gebruikmaken van de services
  van anderen partijen. Die zaken kunnen omvatten, maar zijn niet beperkt tot,
  betalingsverwerking, levering van gekochte artikelen, zoekmachinefaciliteiten, reclame en
  marketing. De aanbieders van dergelijke services hebben geen toegang tot bepaalde
  persoonsgegevens die door gebruikers van deze Website worden verstrekt. Alle gegevens die
  door dergelijke partijen worden gebruikt, worden enkel gebruikt voor zover dat vereist is om de
  gevraagde services te kunnen uitvoeren. Elk gebruik voor andere doeleinden is ten strengste
  verboden. Bovendien moeten alle gegevens die door derden worden verwerkt, binnen de
  voorwaarden van dit beleid en in overeenstemming met de AVG en de EU-privacyrichtlijn
  verwerkt worden.
 5. Duur van de gegevensopslag
  Wij bewaren de gegevens die u aan ons verstrekt gedurende de gehele duur van uw klantrelatie
  op uw gebruikersaccount en zo lang als nodig is in het licht van het hierboven beschreven doel
  van de verwerking.
 6. Gebruikersrechten
  Onder bepaalde omstandigheden heeft u op grond van de wetgeving inzake
  gegevensbescherming de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:
  ● Toegang tot uw persoonsgegevens.
  ● Verzoeken tot correctie van uw persoonsgegevens.
  ● Verzoeken tot verwijdering van uw persoonsgegevens.
  ● Bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
  ● Beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens verzoeken.
  ● Overdracht van uw persoonsgegevens aanvragen.
  ● Het recht om uw toestemming in te trekken.
  3
  U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij een Gegevensbeschermingsautoriteit
  (“GBA”) indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens onjuist worden verwerkt of dat uw
  rechten zijn geschonden door de Organisatie.
 7. Klantenservice
  7.1 Indien u contact moet opnemen met onze klantenservice, zullen onze supportmedewerkers
  uw contactgegevens en de inhoud van uw bericht verwerken. Deel geen gevoelige gegevens in
  uw communicatie met onze klantenservice. U kunt op verschillende manieren contact opnemen
  met onze klantenservice. Afhankelijk van het communicatiemiddel dat u kiest, verwerken wij de
  volgende contactgegevens: – Uw IP-adres (chatondersteuning) – Telefoonnummer (telefonische
  ondersteuning, SMS-ondersteuning) – E-mail (e-mailondersteuning) – Gebruikers-ID van een
  instant messaging-app (QR-code, ondersteuning via een instant messaging-app). We houden de
  inhoud van de supporttickets bij, om ervoor te zorgen dat u hoogwaardige service ontvangt en
  om onze producten en services verder te ontwikkelen. Houd er, wanneer u contact met ons
  opneemt door het nummer van de klantenservice te bellen, rekening mee dat we
  telefoongesprekken voor dezelfde doeleinden opnemen. De verwerking van uw
  persoonsgegevens in verband met uw communicatie met onze klantenservice, is gebaseerd op
  de serviceovereenkomst tussen u en de Organisatie, evenals ons legitieme belang om de
  kwaliteit van onze klantenservice te analyseren, om de acties die op basis van uw verzoek
  genomen zijn te verifiëren en om onze services in de toekomst verder te ontwikkelen.
  7.2 Bij vragen over dit privacybeleid zijn wij bereikbaar op mailadres info@trustedcontentsolutions.com.